THÀNH VIÊN CỦA HIỆP HỘI

THÀNH VIÊN CỦA HIỆP HỘI

by jlantest |18 December, 2017 | GIỚI THIỆU, Uncategorized @vi
 MÃ SỐ  TÊN THÀNH VIÊN NGÀY KÍ KẾT GIA NHẬP  LĨNH VỰC HỢP TÁC
 0001  HỌC VIỆN TIẾNG NHẬT GAG

logo2

 25/10/2015  – Tiếp nhận du học sinh tới Nhật Bản.- Cấp học bổng

– Đào tạo giáo viên tiếng Nhật

 0002  HỌC VIỆN TIẾNG NHẬT OSAKA MINAMI

logo7

 25/10/2015   – Tiếp nhận du học sinh tới Nhật Bản.- Cấp học bổng

– Đào tạo giáo viên tiếng Nhật

 0003  ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

logo6

 15/03/2016  -Tổ chức các hoạt động giao lưu học thuật, văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản- Tổ chức Kì thi năng lực tiếng Nhật JLAN-Test

–  Sử dụng kì thi năng lực tiếng Nhật JLAN-Test vào việc giảng dạy, đào tạo tiếng Nhật tại trường

– Phái cử giáo viên và cung cấp giáo trình tiếng Nhật để hỗ trợ cho việc giáo dục tiếng Nhật tại Trường Đại học Đại Nam

 0004  

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HỒ CHÍ MINH

logo5

 17/03/2016  -Tổ chức các hoạt động giao lưu học thuật, văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản- Tổ chức Kì thi năng lực tiếng Nhật JLAN-Test

–  Sử dụng kì thi năng lực tiếng Nhật JLAN-Test vào việc giảng dạy, đào tạo tiếng Nhật tại trường

– Phái cử giáo viên và cung cấp giáo trình tiếng Nhật để hỗ trợ cho việc giáo dục tiếng Nhật tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hồ Chí Minh

0005   ĐẠI HỌC THĂNG LONG  23/06/2016  -Tổ chức các hoạt động giao lưu học thuật, văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản-  Sử dụng kì thi năng lực tiếng Nhật JLAN-Test vào việc giảng dạy, đào tạo tiếng Nhật tại trường

– Phái cử giáo viên và cung cấp giáo trình tiếng Nhật để hỗ trợ cho việc giáo dục tiếng Nhật tại Trường Đại học Thăng Long

0006   ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ

logo3

 23/06/2016  -Tổ chức các hoạt động giao lưu học thuật, văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản-  Sử dụng kì thi năng lực tiếng Nhật JLAN-Test vào việc giảng dạy, đào tạo tiếng Nhật tại trường

– Phái cử giáo viên và cung cấp giáo trình tiếng Nhật để hỗ trợ cho việc giáo dục tiếng Nhật tại Trường Đại học Đông Đô

0007   ĐẠI HỌC NHA TRANG

logo8

 21/06/2016  -Tổ chức các hoạt động giao lưu học thuật, văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản-  Sử dụng kì thi năng lực tiếng Nhật JLAN-Test vào việc giảng dạy, đào tạo tiếng Nhật tại trường

– Phái cử giáo viên và cung cấp giáo trình tiếng Nhật để hỗ trợ cho việc giáo dục tiếng Nhật tại Trường Đại học Nha Trang

–  Sử dụng kì thi năng lực tiếng Nhật JLAN-Test vào việc giảng dạy, đào tạo tiếng Nhật tại trường

0008   ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VẠN XUÂN

logo1

 16/3/2016  -Tổ chức các hoạt động giao lưu học thuật, văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản-  Sử dụng kì thi năng lực tiếng Nhật JLAN-Test vào việc giảng dạy, đào tạo tiếng Nhật tại trường

– Phái cử giáo viên và cung cấp giáo trình tiếng Nhật để hỗ trợ cho việc giáo dục tiếng Nhật tại Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân

0009 ĐẠI HỌC ST. JOHN’SScreen Shot 2018-02-27 at 4.26.44 PM 17/01/2018  -Tổ chức các hoạt động giao lưu học thuật, văn hóa giữa Đài Loan và Nhật Bản

– Phái cử giáo viên và cung cấp giáo trình tiếng Nhật để hỗ trợ cho việc giáo dục tiếng Nhật tại Trường Đại học ST. JOHN’S

0010 ĐẠI HỌC CHUNG YU Screen Shot 2018-02-27 at 4.31.46 PM  17/01/2018 – Tổ chức các hoạt động giao lưu học thuật, văn hóa giữa Đài Loan và Nhật Bản- Phái cử giáo viên và cung cấp giáo trình tiếng Nhật để hỗ trợ cho việc giáo dục tiếng Nhật tại Trường Đại học CHUNG YU
0011 ĐẠI HỌC CHUNG HWA

Screen Shot 2018-02-27 at 4.37.25 PM

16/01/2018  -Tổ chức các hoạt động giao lưu học thuật, văn hóa giữa Đài Loan và Nhật Bản- Phái cử giáo viên và cung cấp giáo trình tiếng Nhật để hỗ trợ cho việc giáo dục tiếng Nhật tại Trường Đại học CHUNG HWA
0012 ĐẠI HỌC WENZAO

Screen Shot 2018-02-27 at 4.39.21 PM

 15/01/2018 -Tổ chức các hoạt động giao lưu học thuật, văn hóa giữa Đài Loan và Nhật Bản

– Phái cử giáo viên và cung cấp giáo trình tiếng Nhật để hỗ trợ cho việc giáo dục tiếng Nhật tại Trường Đại học WENZAO

0013  ĐẠI HỌC I-SHOUScreen Shot 2018-02-27 at 4.42.19 PM  15/01/2018 -Tổ chức các hoạt động giao lưu học thuật, văn hóa giữa Đài Loan và Nhật Bản

– Phái cử giáo viên và cung cấp giáo trình tiếng Nhật để hỗ trợ cho việc giáo dục tiếng Nhật tại Trường Đại học I-SHOU

0014  ĐẠI HỌC SHU TEScreen Shot 2018-02-27 at 4.44.42 PM  15/01/2018  -Tổ chức các hoạt động giao lưu học thuật, văn hóa giữa Đài Loan và Nhật Bản- Phái cử giáo viên và cung cấp giáo trình tiếng Nhật để hỗ trợ cho việc giáo dục tiếng Nhật tại Trường Đại học SHU TE
0015 ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

 07/2018  -Tổ chức các hoạt động giao lưu học thuật, văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản- Tổ chức Kì thi năng lực tiếng Nhật JLAN-Test
– Sử dụng kì thi năng lực tiếng Nhật JLAN-Test vào việc giảng dạy, đào tạo tiếng Nhật tại trường
0016  CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM  07/2018 – Tổ chức các hoạt động giao lưu học thuật, văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản- Tổ chức Kì thi năng lực tiếng Nhật JLAN-Test- Sử dụng kì thi năng lực tiếng Nhật JLAN-Test vào việc giảng dạy, đào tạo tiếng Nhật tại trường
0017  CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ NGOẠI NGỮ VIỆT NHẬT 08/2018  -Tổ chức các hoạt động giao lưu học thuật, văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản- Tổ chức Kì thi năng lực tiếng Nhật JLAN-Test- Sử dụng kì thi năng lực tiếng Nhật JLAN-Test vào việc giảng dạy, đào tạo tiếng Nhật tại trường
0018  CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ CAO HÀ NỘI  08/2018  -Tổ chức các hoạt động giao lưu học thuật, văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản- Tổ chức Kì thi năng lực tiếng Nhật JLAN-Test- Sử dụng kì thi năng lực tiếng Nhật JLAN-Test vào việc giảng dạy, đào tạo tiếng Nhật tại trường
Share this post:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *